Tags

, , , , ,

Lad nu tiøren falde.

Lad nu tiøren falde.


Mage til hykleri skal man lede længe efter. EU truer med at afbryde vigtigt samarbejde om dataudveksling som led i terrorbekæmpelse på grund af USA`s spionage af sine egne allierede.
Brutalitet og grusomheder i Sovejtunionen og Østlandene har været kendt og er blevet afsløret gang på gang i vesten. Den samme skjulte historie der gennemsyrer USA forbliver fortiet, på trods af droner der hver dag dræber mennesker, på trods af levende spøgelser som går rundt i et fængsel i Guantànamo og på trods af Bradley Manning, vi alle kender. Og løgnen er størst når det amerikanske system og Obama forsøger at fortælle os at en modig ung mand ved navn Edward Snowden er en farlig spion. Han, der nu forsøger at undgå en på forhånd given, hævngerrig indespærring, der reelt er tortur og intet har med en uvildig domstolsbehandling og afgørelse at gøre.
Hykleriet nåede sit højeste da Bolivias Præsident Evo Morales fly blev tvunget ned i Østrig og gennemsøgt for samme Edward Snowden.
Forestil jer at en eneste vestlig præsident i sit fly var blevet nægtet at flyve gennem luftrummet i Syd Amerika, hvilken balade.
Snowdon er hverken kriminel eller terrorist, men en person som har udleveret beviser for en nations kriminelle aktiviteter i en skala som næsten er uforståelig til den globale offentlighed.
I Menneskerettighederne står der.” Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse”, hvad sker der i de lande i Vest Europa, som påstår de overholder Menneskerettighederne og som tillader sig at hjælpe klodens selvbestaltede politibetjent, USA, med at få andre lande til at gøre det samme. De nægter Snowden asyl og opfører sig som dikkende lammehaler, der ikke vil tirre USA.
Så vågn dog op. Edward Snowdens afsløringer angår ikke blot privatlivets fred, civil frihed og spionage i den helt store skala. Hans afsløringer afslører at USA`s demokratiske facade er et tyndt lag fernis over gangstermetoder, der undskyld jeg siger det, har lighedstræk med noget så grimt som det der kom frem under fascismen og som ingen har talt om siden afslørinerne af den orwellske politistat og dets apparat.
Tænk på hvad det var menneskene og politikerne ikke ville se og anerkende før 2. verdenskrig. Verdensløgnen angår i virkeligheden det helt fundamentale spørgsmål om forholdet mellem individet og staten. Lad det få plads i bevidstheden.
Ellers er jeg bange for, at vi lever på lånt tid i vort eget demokrati, hvor vi ikke vil se de for demokratiet dødelige sprækker i øjnene?
Det har længe været svært for menigmand at skelne mellem modstandsfolk og terrorister, mellem rigtige spioner og mennesker, som blot forsøger at råbe vagt i gevær.
At forstå af vores egen Lov Om Offentlighed beskytter teknokraterne frem for borgerne. hvor bølle og bande optøjer bliver brugt som undskyldning for terrorlovgivning i vores land. AT vi som borgere måtte se magtesløs til at danske politikere sendte Danmark i krig o.v.s
Det er uhyggeligt og giv så Edward Snowden politisk asyl.