Tags

, , , , , , ,

Hvad var mon formålet med de op til 25 m høje tårne, de såkaldte talayoter, som har givet nav til den kultur, der oprindelig boede her på øerne?

Hvad var mon formålet med de op til 25 m høje tårne, de såkaldte talayoter, som har givet nav til den kultur, der oprindelig boede her på øerne?


De første mennesker på Balearerne (stenkasternes øer)kastede med sten. dem er der så rigeligt af her. de var så dygtige til at kaste med sten, at devar til skræk og rædsel for dem, der skulle sejle forbi øerne.
Man taler om tre perioder: rætalayot-perioden fra 5000 til 1300 f.kr. Dengang boede man i huler eller i primitive læ, rejst af store klippestykker. Dernæst taler man om talayot-perioden fra 1300 til 800 f.kr. det var på den tid indbyggerne opførte større og mindre bebyggelser i landskabet. Posttalayot-perioden varede op til 123 f.kr., hvor romerne kom til magten. Talayoter, navetaer og taulaer er talayot-kulturens bygninger, og man ved at der boede mennesker i bygningsværkerne indtil ca. 750 e.kr.
Man har dog statid sine tvivl om hvad slyngkasterne havde som formål med deres tårne. Tårnene er dog kun en del af de uforklarede efterladenskaber efter det slyngkastende folk på Mallorca og Menorca. Taula betyder bord og et ligner de også. Ganske vist nogle temmelig højbenede nogen. De bygningværker som ligner omvendte både, har man heller ingen forklaring på.
På vores vandretur langs vestkysten, så vi en del efterladenskaber, dog ingen så fine og velbevarede som dem længere mod nord og omkring lufthavnen.
Romerne grundlagde byerne Maò og Ciutadella. Senere kom maurerne og besatte øen. Pirater hærgede i mange, mange år øen og det ebbede faktisk først ud i 1700 tallet.
Storbritanien fik herredømmet i 1701 som følge af den spanske Arvefølgekrig og franskmændene var også her som besættere.
Først i 1802 blev Menorca igen en del af det spanske rige og har som jeg forstår det, en slags rigsfællesskab med Mallorca.
Her er lang tradition for produktion af læder- og sølvvarer og som sagt er øen her kendt for deres berømte sko
Der er i maj vist nok en stor smykkemesse, men den har vi dog ikke opdaget og butikker med lædervarer, som jakker og sko er vi faktisk også styret udenom. Underligt nok og det har ikke været med vilje.

Reklamer