Tags

, , , , ,

Jeg har ikke noget billede af en gris, men en svensk bondegård med pæne skraldespande.

Jeg har ikke noget billede af en gris, men en svensk bondegård med pæne skraldespande.


Jeg læser for øjeblikket Lone Vitus`s fantastisk bog om mad versus fødevarer. Men jeg må læse den i små bidder. Den er ganske enkelt alt for afslørende og grum til, at jeg kan kapere store mundfulde. Der skal virkelig fordøjelse til.
I øjeblikket er jeg nået til kapitlet om dansk industrisvin/eri. Det er uhyggelig læsning. Ganske vist vidste jeg en del også om hvorledes myndighederne lukker øjnene for lovbrud, men myndighederne og politikerne skjuler i endnu højere grad ødelæggelse af natur og menneskeliv og så har jeg ikke sagt et eneste ord om den dyremishandling, der finder sted. Jeg vil ikke mere være i stand til at putte grisekød i min mund.
I indledningen peger Lone på tre ting:
“Direkte udledning af urenset spildevand indeholdende næringsstoffer, hormoner, bakterier og tungmetaller gennem spredning af gylle fra staldanlæggene.
Ensretning af markerne med storproduktion af afgrøder til svinefoder og den deraf følgende belastning i form af sprøjtegifte og strukturskader herunder jordpakning og pløjesål. Og der er altså ikke tale om et hjørne af sandkassen, men om langt over halvdelen af Danmarks areal.
Ukontrollable ammoniakfordampning fra både ventilationsanlæg på staldene, fra gylletankene og fra spredte gylle på jorden. ude af øje, ude af sind har fungeret i mange år, men fordampningen er slet ikke så usynlig, som erhvervet måske kunne ønske sig. Den ses i form af grønne belægninger på husenes røde teglsten, den ses på trægelændere, terrassebrædder og fliser, og så ses den i stor udstrækning på den artsfattigdom, som præger vores skove, heder, moser, manglende overdrev, søer, åer og havet.”
Der er dømt surhed over hele linjen som ødelægger den vilde natur. Ikke underligt at vi ser algevækst, bundvendinger og havdød.
Hun spørger? “Kunne man forestille sig, at vi var 5-6 gange så mange indbyggere i Danmark og at vi ganske selvfølgeligt fordelte det urensede kloakvand over jorden i hele landet?”
Nej vel! Men det er jo det man gør med de 28 millioner svins efterladenskaber.
Danish Crown havde et overskud på 1½milliard kroner i 2013. Af det overskud betalte de 0 kr. til nye drikkevandsboringer, genoprettelse af ødelagt natur, bekæmpelse af svine-MRSA-infektioner i sundhedsvæsenet, erstatninger for ejendomsforringelser nær produktionssteder og lignende.
Nu har jeg kun løftet en lille flig af sandheden om dansk industrisvineri.

Reklamer