Tags

, , , ,

Medens solen skinner i Danmark beskæres hjælpen til verdens fattigste

Medens solen skinner i Danmark beskæres hjælpen til verdens fattigste

Der er mere end nogensinde brug for, at vi holder sammen. Mellemfolkeligt Samvirke har brug for din støtte, så vi kan fortsætte vores langsigtede arbejde til bekæmpelse af fattigdom.

Medens en løgnagtig minister forgyldes for 93. dages virke massakrerer regeringen i den nye finanslov hjælpen til verdens fattigste. hvordan hænger det sammen med at man gerne vil løse fattigdom og sult (FN) og løse flygtningeproblemet ved at arbejde i nærområder. Nu skabes der flere sultne flygtningestrømme.
Derfor ønsker jeg at gengive Mellemfolkeligt Samvirkes opråb af i dag:

“Jeg skriver til dig, fordi regeringen i dag fremlægger et finanslovsforslag, som beskærer Mellemfolkeligt Samvirkes hjælp til verdens fattigste med 40 millioner kr. Det er et svimlende tab, som øjeblikkeligt vil kunne mærkes ude i de lande, hvor MS har arbejdet i årtier for at fremme demokrati og mindske fattigdom og ulighed.

De foreslåede besparelser er en massakre på dansk udviklingsbistand. Det er historisk kortsynet og en kæmpefejl, der fratager Danmark en international førertrøje. Vi har brug for mere – ikke mindre – bistand for at bekæmpe fattigdom, klimaforandringer og flygtningekriser på sigt.

Den akutte flygtningestrøm til Europa fortæller os, at situationen er dybt alvorlig. Mennesker flygter i massevis fra krig og fattigdom. I stedet for at skære i den vigtige langsigtede udviklingsbistand bør Danmark, sammen med det øvrige Europa, holde fast i vores grundlæggende værdier, vise global ansvarlighed og hjælpe mennesker på flugt. Vi skal blive ved med at sikre, at der bliver arbejdet for langsigtede løsninger i verdens fattigste lande. Løsninger, der giver verdens fattigste muligheder for at komme videre og lyst til at blive der, hvor de bor.
Konkret har jeg to opfordringer til dig:
• Skriv under på vores fem bud til den danske regering, hvor vi opfordrer til at hjælpe flygtninge uden at skære i udviklingsbistanden: http://www.ms.dk/hjaelp-flygtninge
• Du kan også give et ekstra bidrag til vores arbejde, der er truet af massive nedskæringer: http://www.ms.dk/hjaelp-nu

Reklamer