Tags

, , , , ,

Jeg stiller gerne op som Løkkes modkandidat.

Jeg stiller gerne op som Løkkes modkandidat.


Hvor langt ned vil vi lade os træde? Ældre og gamle, kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og dem der er røget ud, forældre til børn i overfyldte institutioner, sundhedspersonale, lærer i folkeskolen, erhvervsuddannelserne, a-kassemedlemmer og jer der er i risiko for at blive deltager i en arbejdsulykke. Indvandrer og mennesker der arbejder med flygtninge og fattige i andre lande. Hvor længe vil I accepterer, at det er de fattige og syge der betaler prisen for en Blå Regerings menneskefjendtlige og inhumane finanslov. Nok må være nok.
Skulle I mangle en modkandidat til Løkke melder jeg mig gerne. Jeg har erfaring fra arbejdet i Centraladministrationen, i kommuner og Regioner. I fagbevægelsen og private virksomheder. Jeg har trods høje placeringer i forskellige bestyrelser ikke ladet mig korrumpere. Jeg har ikke snydt i skat. Ikke ladet vennerne betale for mit tøj. Jeg lyver ikke. jeg danser bedre end ham. Oppebærer ikke dobbelt løn eller fralægger mig mit ansvar. Der er helt sikker rigtig mange af min slags, vi må kunne få en fornuftigt ledelse af landet op at stå. Nu må det være nok.
Jeg tilgiver ikke et eneste parti i Folketinget nu, hvis det hjælper Den Finanslov vi ser nu til verden.
Det nye ord er overimplementering – overalt lyder det. det er et nyt ord for besparelser, afvikling af miljølovgivning, arbejdsskadeslovgivning, dagpengelove, støtte til ældre i form af boligydelse. Afskaffelse af fattigdomsgrænser, indførelse af forskelsbehandling af de økonomisk mest forarmede. Fjernelse af hjælp til fattige, sulte og flygtninge overalt i og udenfor Danmark. Forstå det nu. Vi graver vores egen grav, medens den rigeste del af Danmark og Verden kan fortsætte med at skovle penge i tanken og gøre jordkloden umuligt at overleve på.
Vi kan ikke hurtigt nok etablere højlydt modstand mod den helt forkerte udvikling af samfundet. Lad os skabe et Dansk Forår.

Reklamer