Tags

, , , , , ,

Sune Lægaard, Rikke Andreasen, Per Mouritsen og Thomas Tufte med hver deres inspirerende perspektiv.

Sune Lægaard, Rikke Andreasen, Per Mouritsen og Thomas Tufte med hver deres inspirerende perspektiv.


Som så mange andre aftner før denne aften søgte jeg til Informations lokaler i Store Kongens Gade for at få flere perspektiver på flygtninge situationen. Det var meget berigende, og samtidig med at jeg læser bogen Det Demente Samfund og får bekræftet hvor historieløst nutidsmennesket er, var det dejligt at blive mindet om det som Rikke Andreasen sagde: “Danmark har tidligere været modtageland for mange flygtninge. Lige efter 2. verdenskrig kom over 300.000 flygtninge fra Tyskland til landet. Glem i øvrigt ikke at der her i landet døde over 7000 små tyske flygtninge børn under 5 år i vores varetægt. Flere en der døde danskere under hele 2. verdenskrig. Der kom rigtig mange flygtninge til Danmark under krigen i Bosnien og Kroatien i 1990èrne. Det er nogle af de bedst integrerede borgere i dag. Meget afhænger af hvilken måde vi har modtaget flygtninge på.” Hun beskæftigede sig også med retorikken, flygtningestrømme, vi drukner i flygtninge, et hav af flygtninge og mange flere ord fra det våde element. Men måden at beskrive en udfordring på betyder virkelig noget for vores oplevelse af situationen og handle muligheder. Andre gjorde opmærksom på, at når der hele tiden slås til lyd for at vi ikke har råd, så er det beløb vi taler om en brøkdel af hvor mange penge der er blevet brugt til bankpakker og støtte til eksempelvis Grækenland. Det er klart at når der hele tiden spilles på hvad vi må tage fra de ældre, kontanthjælpsmodtagerne og de arbejdsløse så bliver man bange og bekymret. Hvorfor snakker vi slet ikke om at pengene kunne tages andre steder fra. Vi ved jo at de rigeste i Danmark er blevet meget rigere, medens de fattige er blevet fattigere. Hvorfor opholder vi os ikke et øjeblik ved, at de penge der nu bruges til de ankomne flygtninge tages fra den ulandsbistand, der skal bekæmpe årsagerne til den fattigdom og nød, som får folk til at flygte? De fire forskere gjorde deres til at berige og nuancere flygtningekonflikten. Nu må vi andre snart tage os sammen og handle på det og skabe en folkebevægelse mod de politiske beslutninger som er urimelige, uretfærdige, umenneskelige og uduelige hvis der skal løses noget på den lange bane.

Reklamer