Tags

, , , , ,

Skønt gråt vejr stråler hvidtjørn og kirsebærblomst lige smukt.

Skønt gråt vejr stråler hvidtjørn og kirsebærblomst lige smukt.


Det må da være en ny form for manipulation, at man hver time i radioen skal lægge øre til en slags Hollywood reklame om de kampfly, som Danmark angiveligt skal købe for, at suse rundt og slå andre mennesker ihjeld?
Det er direkte ulækkert at lytte til og jeg får lyst til at spørge den idiot der lægger stemme til, om han ikke kunne tænke sig at gå i strejke. Samtidig lytter jeg til nervøse pensionist venner, som frygter for deres boligydelse. Hvor er alle de partier, som lovede at der ikke skulle spares på pensionisternes i forvejen sølle økonomiske tilværelse.
Politikerne kaster fortsat om sig med, at vi ikke har råd til de gamle som skal forsørges. Men det passer jo ikke at det går sådan. I 2050 er pensionsalderen ikke 65, men over 70 år og efterlønnen udfaset. Det betyder at ældrebrøken ikke stiger særlig meget. Den vil være 31 mod i dag 28. Og skønt levetiden bliver længere, bliver tiden som pensionist kortere – altså færre år på pension. I dag får halvdelen af de 80-100 årige ingen offentlig hjælp overhovedet. Og i perioden fra 2008-2012 blev 17% af hjemmehjælpstimer her i landet skåret væk. Det illustrerer dels de barske og umenneskelige besparelser, men også en sundere aldring. Sundhedsudgifterne forventes derfor i fremtiden heller ikke at eksplodere på grund af aldring. Hertil lægges, at vores pensionssystem er det mest opsparingsbaserede i hele verden. Det passer altså ikke at ældrebyrden eksisterer, men at vi har at gøre med ældrestyrke. Fremtidens pensionister bliver forsørgere og ikke forsørgede. Nogle skal kun have folkepensionens grundbeløb – svarende næsten på kr. og øre til S.U Og endnu flere bliver en “overskudforretning” for velfærdsstaten. Der er altså rigelig råd til at støtte de pensionister som i dag og som i fremtiden har behov for støtte for at kunne opretholde blot en nogenlunde tålelig tilværelse.
Skaf nogle penge i kassen ved at lukke de riges skattehuller og spar på kampfly, tilskud til et dyremishandlende og miljøødelæggende landbrug. Tænk anderledes og opfør jer ordentlig politikere, eller gå jeres vej.