Tags

, , , , , , , , ,

En isbjørn "smelter" og dør af mangel på mad hvis den globale opvarmning ikke standes.

En isbjørn “smelter” og dør af mangel på mad hvis den globale opvarmning ikke standes.


Kan vi nå at redde verden inden år 2030? Der er vedtaget 17 mål der handler om social, økonomisk og miljømæssig udvikling. De 17 mål hænger nøje sammen også med de 169 delmål, der står under eller i forlængelse af de 17 overordnede mål. Og der bør naturligvis være en tæt sammenhæng med de mål de enkelte lande identificerer og arbejder mod. bremses klimaændringerne ikke, bliver social og økonomisk udvikling reelt umulig i store dele af verden. det betyder altså at der også er krav om bæredygtighed i de rige lande, for at tingene kan hænge sammen.
Sverige og Norge går foran og har allerede leveret skitser til handlingsplaner og i Findland understreges sagens vigtighed af at arbejdet forankres i statsministerens kontor. Her inddrages en national kommission for bæredygtig udvikling.
Danmark derimod er uambitiøs og der er næsten ingen politisk debat om hvorledes vi som land skal opfylde i 17 mål og de 169 delmål. Tværtimod har Danmark reduceret sin bilaterale udviklingsbistand til omkring det halve, og udenrigsminister Kristian Jensen har understreget, at bistandspolitikken kun vil fokusere på nogle af målene. Kort sagt, der sker ikke nok og ikke det rigtige i DK.
En dansk NGO har vist et godt eksempel på hvor lidt der skal til og hvor meget det nytter. Vi husker alle historier om pirateri i havet omkring Somaliland. En dansk NGO støtter fiskerne, så de kan ernære sig ved et lovligt erhverv og ikke behøver at ty til de rædselsfulde metoder, vi har hørt om. Et enkelt koncept var at sikre fiskerne rigelig med is til overkommelige priser. Man har ved hjælp af brugte kølecontainere fået skabt en fiskeristation, som nu betyder at hygiejnen, kvaliteten og spil er blevet forbedret. FairFishing giver også fiskerne træning og mulighed for at opgradere deres udstyr. Omkring 500 fiskere har fået fordoblet deres indtægter, og der er skabt ca. 30 arbejdspladser på land, samt en meget betydelig afledt beskæftigelse.
Målet er nu at hjælpe an række mindre fiskerbyer langs Somalis Kyst på samme måde.
Det nytter og det virker. Vi kunne gøre meget mere af den slags og også tænke helt anderledes herhjemme.

Reklamer