Tags

, , , , , , ,

Og hvor tror I så vi har tilbragt et par timer i eftermiddag?

Og hvor tror I så vi har tilbragt et par timer i eftermiddag?


Hos Læger Uden Grænser afholdes der af og til et temamøde med en dygtig advokat, som er ekspert i Arv og testamenter. Naturligvis fordi organisationen gerne vil arve nogle penge til det gode formål: At HJÆLPE MENNESKER I NØD. Husk at skrive, at det er til deres arbejde ude i felten og ikke til driftsomkostninger og egenkapitalen.
Så er der sikkert mange der tænker, nix hvad jeg efterlader skal lille Maren og Olfert have. Men, men…. det koster altid at lave et testamente ca. mellem kr. 3.000 – 5.000. Og skønt det er børn, der er arvinge skal de betale 15% i arveafgift til staten. Hvis man indsætter Læger Uden Grænser som en arving, kan man jo sige de skal have 30% af arven og arvingerne de sidste 70%. Det betyder at Læger uden Grænser betaler for testamentet og da organisationen overhovedet ikke betaler arveafgift, kan det i nogle tilfælde være, at beløbet til arvingerne bliver lige så stort eller lille, selvom de deler med det gode formål.
Og skønt man måske går og tror, at man ikke behøver et testamente fordi ens forhold er lige ud af landevejen, kan det godt betale sig, at sætte sig ind i tingene. Vel og mærke, hvis man ikke synes ens penge skal tilfalde statskassen i alt for rigelige mængder.
Udover testamentet kan det være, at man laver en fordeling af sit indbo på en særlig liste. Hvis den liste ikke kommer frem, bliver den ikke fulgt og hvad værre er, hvis man har ønsker til sin begravelse, skal det faktisk ikke stå i testamentet, for det kommer først frem når man er puttet i jorden og så kan det være for sent, at følge disse ønsker. De skal fortælles til en, der helt sikkert vil stå inde for sagerne, før testamentet kommer for dagens lys.
Jo! man kan skam blive rigtig klog af sådan et møde.
Husk nu også, at man må bortgive op til kr. 61.000 som gave skattefrit for modtageren om året. Det kommer de tiltænke meget mere til gode, end arv, som der jo skal betales arveafgift af. Er man ikke livsarvinger er arveafgiften over 36%. Det er mange penge, hvis man ikke har nogle og i tilfælde med indbo, kan det betyde, at arvingerne ikke har råd til at modtage arven.
Der bør også sættes penge af til begravelse og evt. vedligholdelse af gravsted, hvis man ønsker det.
Skønt jeg ved en hel del om arvelov og regler. Var det fint at få tingene sat på plads og der sker hele tiden ændringer, som det er godt at kende til.
Efter mødet fortalte en sygeplejerske om sit arbejde i såvel Somalie som Afghanistan. Fantastisk kvinde, fantastiske mennesker. Flot, flot arbejde.

Reklamer