Tags

, , , , , , ,

 Lykken er ikke målet, men oplevelserne undervejs.

Lykken er ikke målet, men oplevelserne undervejs.


Som tiden dog går? Det er allerede lang tid siden jeg blev udfriet af min løben i hamsterhjulet. Men følelsen af, at det ikke kunne lade sig gøre, at være fanget mellem andre menneskers krav og behov, ting og udefrakommende situationer, gjorde det svært, at tage ansvaret for min egen lykke, min egen trivsel og velvære på mig.
Når man føler sig låst fast og handlingslammet og ikke har strategier til at mestre sin situation, sit liv på en positiv måde bliver vi stressede, triste og ulykkelige.
Jeg har været umådelig heldig og en evig fighter. Jeg kom ud af hjulet og er kommet op af mange dybe huller, mørke tunneler og landet på benene igen. Hvad der har givet mig denne energi, er måske min oplevelse af oftest, at være med i et større fællesskab, at jeg har haft gode og nære sociale relationer. Været ansvarlig for børn og familie. Ikke mindst har jeg altid sat mig personlige mål. Det har hverken gjort mig til optimist eller pessimist, snarere realist med positive tilbøjeligheder.
Jeg ser på min fortid med tilfredshed og en vis glæde. Erfaringerne på godt og ondt, har jeg stoppet ned i min bagage. Det er kostbar og nogle gange dyrkøbt last.
Jeg kigger ind i min fremtid med håb og jeg nyder mit nu.
Sådan sad jeg og tænkte i dag på Folkeuniversitetet, hvor jeg deltog i et seminar eller foredrag om Positiv Psykologi. Meget spændende og heldigvis noget helt andet en positiv tænkning.
Det lader faktisk til at forskningen omkring Positiv Psykologi er rimelig håndfast og det er rart at fokus nu rettes mod hvad der giver mennesker velvære og en følelse af glæde og lykke, frem for at psykologi er rettet mod alle mulige dysfunktioner.
Hvis jeg forstår det rigtigt har vi mennesker en 50% genetisk forklaring på vores oplevelse af vores liv og vilkår, 10% er påvirket af de ydre vilkår og hele 40% som vi kan arbejde med.
At ændre dårlige vaner og tanker er naturligvis ikke nemt, men vi kan. Siges der.

Reklamer