Tags

, , , , , , ,

Besøg på Godhavn interessant og rørende.


To dage er brugt på Dansk Socialrådgiver forenings senior generalforsamling med fagligt indhold. Dejligt at hilse på mange tidligere kolleger. En flok dygtige, kloge kvinder og mænd med deres faglige stolthed og indsigt i behold. Jeg tror roligt jeg kan sige for de flestes vedkommende, at det er svært for os, at forstå og leve med det menneskesyn, der nu er herskende indenfor det sociale område og så meget mere interessant, da professor Per H.Jensen, i et glimrende oplæg, hjalp os til at gennemskue hvorledes et menneskesyn født af Aristoteles hvis kerne er behov er skiftet over til et menneskesyn skabt af Epikur, der primært kære sig om menneskets nytteværdi. Mindst lige så interessant er det hvorledes udviklingen er i sammenhængen mellem kriminalpolitik og socialpolitik hænger sammen. Medens kriminaliteten rasler ned i DK – det gør den faktisk – stiger antallet af fanger pr. 100.000 indbyggere og måden at behandle fængslede på retter sig mere og mere i retning af amerikanske forhold: Det er deres egen skyld, de er bare dovne og mangler viljestyrke. de har simpelthen valgt den forkerte vej. Borte er faktorer som opvægts forhold og ydre påvirkning såvel som indre mistrivsel, sygdom m.v.
Det bringer mig videre til et meget. meget spændende oplæg holdt af forstanderen på Godhavn, som vi besøgte før vi rejste hjem. Det der for mig var yderst interessant er de nye typer skader børnene kommer med. Børn som har været isolerede med elektroniske remedier, men afskåret fra sund voksenkontakt. Børn ude af stand til at agere socialt. Børn der er angste og syge i sindet. Nogle forekommer autistiske uden at være det. Historien om Godhavn var naturligvis også spændende og den pædagogiske praksis, som faktisk bringer nogle, vist nok rigtig mange børn på fode igen, ville jeg gerne have hørt mere om.
Aftenens film om Godhavn drengene så jeg ikke. Jeg magtede det ikke, heller ikke dengang den var i TV. Jeg kender en del drenge/mænd, via mit tidligere arbejde i Jord og Betonarbejdernes fagforening, og deres opvækst og livsvilkår alt for godt. Og jeg kan kun sige, at jeg gang på gang blev imponeret over hvilke skønne mennesker mange af dem trods alt blev.

Reklamer