Tags

, , , , ,

Axel Honneth fik mig til at tænke på flere ting i dag.


Engang fandt jeg ud af, at man kunne lave gratis visitkort på nettet og uden rigtig helt at forstå, men inderst inde dog at vide, at der på mit skulle stå: Personlig frihed .. indre fred, fik jeg lavet sådan en æske fuld.
Jeg har senere tit tænkt på, hvad det mon egentlig betyder for mig, at mene sådan. Jeg tror det handler om firheden til at kunne ytre mig. Ikke være afhængig af nogen eller noget – under tvang, eller i afmagt. At følelsen af opfatte sig selv som et ok menneske, selv med de fejl, jeg nu har, kunne give en indre fred.
I dag fik jeg tid til at læse avisen lidt grundigere og et interview med den tyske sociolog og filosof Axel Honneth, gjorde mig måske lidt klogere på hvad det faktisk er jeg har tænkt. Han siger nemlig: “Jeg kan ikke realisere min egen frihed uden at arbejde sammen med andre. Utvungen samarbejde”. Han siger videre at socialismens idè er frihed. Social frihed. Det gælder både i økonomien, privatlivet og det demokratiske liv. For ligesom man ikke kan realisere sig selv alene, kan man heller ikke være demokrat alene. At finde frem til hvad der er bedst for det politiske fællesskab, så som gensidig forståelse og samarbejde. Vi skal ikke udelukkende fokusere på penge og økonomi og jeg ved at mit frihedsbegreb er helt anderledes end når jeg møder den blå bloks forståelse af frihed.
Min far lagde meget vægt på, at vi børn betalte vores fagforening, vores husleje og aldrig skrev under på en veksel. Jeg tror han også i det lagde en form for ønske om, at vi som mennesker bevarede en slags frihed.
Jeg er måske gået lidt længere end ham i mine tanker og handlinger og har i høj grad også puttet noget lighed, ikke mindst blandt kønnene, ind min forståelse af personlig frihed. I min opdragelse af egene børn, har jeg i hvert fald forsøgt, at gøre det klart, at de så vidt mulig skulle give sig selv lov til at kunne se muligheder og vælge. Ikke frihed i den liberalistiske forstand, hvor man helst er fri for andres indblanding, men frihed fra system og magt. HM! Det er lidt spændende at arbejde med og prøve at finde ud af.

Reklamer