Tags

, , , , ,

Hensigten er at lægge op til samtale. De der har magten, behøver ikke at tale særlig meget. De har nemmere og mere effektive virkemidler til rådighed.

I 1977 og 1978 var jeg en af flere berufverbotsager i Danmark. En lille gruppe af os gav os til at tale sammen. Ikke for at genoptage gamle sager og glemte hændelser. Men fordi ytringsfriheden havde trange kår, det er kun blevet værre siden. Vi var enige om, at det er af afgørende betydning, at gå til kamp mod alle anslag af ytringsfriheden. Jeg husker vi i vore drøftelser også snakkede om, om det rigtige og rimelige i at et nazistparti/forening skulle have lov at ytre sig. Det var så nemt at sige, at det skulle det ikke, men så alligevel hvor går grænserne. Thi i et sandt og sundt demokrati er det utænkeligt uden en absolut ytringsfrihed.
I flere år har man “griset”, med begrebet ytringsfrihed og nogen må og andre må ikke sige hvad de vil. Der har i tidens løb været flere angreb på grundloven og senest i dag, løbes der nu stormløb på forsamlingsfriheden – hedder det vist. Vores grundlovssikrede rettigheder til at mødes med hvem vi ønsker.
Det er så nemt og populistisk og lyder så enkelt, at forbyde en eller flere grupper at forsamles, gå i bestemt tøj eller have en særlig religion.
Vi skulle være stolte og glade for vores Grundlov, vores ret til at værre lige og frie og turde have de meninger og holdninger som vi hver især har.
Der er efter min mening masser af midler hvis der sker misbrug af  disse fælles rettigheder. Og har vi et demokratisk ligeværd og en velfungerende retsstat, kan vi sammen takle de kriminelle handlinger, der eventuelt udøves.
Desværre puster politikerne og pressen til ilden med risiko for at øge lovløshed og gribe til lette løsninger. De Skræmmer almindelige mennesker, læs alle unge mænd, beboerne i hele kvarterer. Frem for at samle splitter de, frem for samtale øges vold og kriminalitet.
Og hvor går grænserne? hvem er det der næste gang ikke må samles? Hvem er de som ikke må ytre sig?
Mit store ønske er at denne glidebane ikke fortsættes.

Reklamer