Tags

, , , , , , , , ,

PKA`s nye bygge ri på det gamle Grønttorv. De første er flyttet ind.


Curt Liliegreen fra Boliøkonomisk Videnscenter (Realdania) http://www.bvc.dk er nok den mest spændende mand, jeg har hørt på længe. Herudover var han troværdig, velunderbygget og veltalende.
På delegertseminar i PKA havde han et oplæg om flyttemønstre og fremtidsudvikling, der gav mig og mange andre ny og overraskende viden.
For det første slog han fast, at den urbanisering der foregår omkring de store byer København især, Aarhus, Aalborg, Odense intet har med at gøre, at der kommer mange tilflyttere, hverken gamle fra landet eller flygtninge og indvandre. NIX!
Mønstret er det samme i hel Vest Europa, USA og Japan og forskydningerne skyldes først og fremmest deindustrialiseringen. Industriarbejdspladserne er faldet med ca. 200.000 de seneste år og de nye arbejdspladser information, kommunikation, finansiering og forsikring, blot for at nævne nogle er “byarbejdspladser”.
Den vigtigste forklaring er, at de store byer er blevet unge kommuner. Andelen af unge mennesker er vokset de seneste mange år og de producerer børn. Den vigtigste årsag til befolkningsvæksten er fødselsoverskud. På landet er der ikke mange unge og derfor bliver fødselsoverskuddet negativt der. Den vækst kan ikke stoppes og derfor mangler der og vil der i fremtiden komme til at mangle boliger i byområderne. En anden forklaring er at vi bliver flere og flere singler, som alle kræver bolig. En modsatrettet tendens er at seniorerne gerne vil bo sammen i fællesskaber, men kommunerne er langt bagefter med at bygge den slags.
Indvandring er heller ikke forklaringen. Langt den største indvandring kommer til Danmark fra USA og Skandinavien, som den altid har gjort og den har ikke og ændrer ikke noget ved urbaniseringen.
Danmark er blevet vredet skæv og kan ikke reddes at af offentlige arbejdspladser flyttes ud.
I morges hørte jeg så et forslag om at unge ikke mere frit kunne vælge gymnasier, et forsøg på at fastholde de unge i yderområderne fra at flytte sig, formoder jeg. Det lyder i mine ører rigtig dumt, imod vores frie valg og selvbestemmelse. En tvangsordning som måske yderlige kan skubbe til monopolisering af grupper i vores land. I hvert fald et meget spændende oplæg som man kan læse mere om i rapporten SMILE.
Dagen blev også brugt til at kigge på PKA`s nye byggeri på Grønttorvet. Det er et flot byggeri og jeg tror miljøet derinde bliver formidabelt. Men, men huslejerne er til markedspris og det vil sige en toværelses ved jorden på ca.65 m2 kommer til at koste ca. 10.000 om måneden plus forbrug. Det er i hvert fald ikke til pensionistindtægter. Desuden er rummene meget små, til gengæld er fællesarealerne meget store og flotte på tagene med væksthuse, fælles højbede og meget andet.
Jeg bliver lige pludselig så glad for min bolig og føler mig heldig.

Reklamer