Tags

, , , ,

En kølig og grå november, men billeder skal der tages.


Det er virkelig svært at sige farvel til noget af det guld jeg finder på reolen. Jeg kunne ikke holde op med at læse denne her fra 1969, da jeg først fik begyndt. den er jo nærmest skrevet til i dag. Se her: “En lille, privilegeret overklasse ejer størstedelen af de private formuer. Trods næsten hundrede års kamp for at skabe økonomisk lighed er der næsten ingen udjævning sket. En arbejdsmand med kone og børn har lavere levestandard end en folkepensionist.” Det passer måske ikke helt mere, for arbejdsmændende er blevet afløst af ufaglærte arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere og nu trues der med at skære i den i forvejen lave folkepension. det vil naturligvis kun gå udover dem, der kun har en folkepension at leve af. De rige har forlængst sikret sig en sjat penge oveni grundbeløbet.”Vort retssystem knuser de små og lader de store gå fri”. Det kan man jo kun skrive under på. SKAT, kan snart sagt kun kradse penge ind fra de almindelige lønmodtagere. Andre sikre sig med Panamapapirer, svindel og bedrag. Lavere selskabsskat og uanede og fantasifulde fradragsregler. “Nogle børn fødes stadig til et risikofyldt liv i underklassen, mens andre automatisk fødes ind i en tryg tilværelse i velstandssamfundet”. Siden har vi fået endnu en underklasse, nemlig indvandrer og flygtninge. “Kvinderne på arbejdsmarkedet er et dårligt behandlet proletariat midt i velstandssamfundet”. De ord er så ikke længere eksisterende proletariat, velværdssamfundet afmonteret og klassesamfundet fortiet ihjel. “Kulturgoderne kommer stadig fortrinsvis den velbjergede og veluddannede overklasse til gode”. Helt sikkert. Spørg bare min naboer i Brøndby om hvor mange der har været i Det Kongelige Teater, for ikke at tale om dem der bor endnu længere væk.
Ja, det er altså Bent Hansen, socialdemokrat, senere socialminister, der i sin tid skrev bogen velstand uden velfærd. Jeg husker ham endnu som den der bød mig velkommen på Den Sociale Højskole i 1973 og hans tale til os glemmer jeg aldrig. Godt den gode mand ikke skal opleve tingenes tilstand i dag og for kommende generationer, hvis vi da ikke tager skeen i den anden hånd.