Tags

, , , , , ,

Champagne med guldstøv og ægte kaviar, gemt i en kuffert til et hemmeligt møde.

Jeg er igen fordybet i Tor Nørretranders bog Se Frem og er kommet til kapitlet om myriader, hvilket jeg ikke kan gengive og forklare her med de få ord som min blog skal holdes på. Det er heller ikke sikkert jeg kan, men jeg blev så positivt optaget af hans kapitel og hans frihedsbegreb, moral og etik, at jeg må nævne det her. Specielt i tider som disse, hvor jeg nemt henfalder til, at alt håb er ude for at skabe en bedre verden. Der er en vej, hvis vi  “tager konsekvensen af vores frihed, vores selvforvaltning og dens ukrænkelighed, for så kan vi kun ende èt sted: i respekten for hinanden som mål i sig selv og i forståelsen af at vi derfor hver især skal handle som om vi gik foran som et godt eksempel, en rettesnor, en ledetråd, et forbillede, for alle andre. Vi skal altid handle således at det ville være godt hvis alle handlede sådan.”
Kort og godt vi skal ikke betragte hinanden som objekter, som midler til at opnå et eller andet – økonomisk vækst, store børneflokke, dannede images eller intellektuel status. Mennesker er mål i sig selv, deres indre rigdom er det, det handler om, ikke deres værdi på en form for et marked, hvor man udveklser nyttigheder med hinanden.
Derfor er det så skørt, at vi danskere, en del af den vestlige verden tillader os at mene, “at vi kan indføre demokrati i mellemøsten med voldelige midler: Bestem selv, eller vi skyder jer.”
Jeg er blevet trøstet i, at gøre som jeg tror på, vel og mærke det jeg tror på der vile være bedre hvis vi alle  gjorde det. Jeg skal stå ved mine tanker og ord, ranke min ryg og være stolt af mig selv, føle glæden ved at gøre det rigtige, at min vilje er god, fordi jeg vil det alle burde ville, hvis det stod til mig. Jeg vil handle som repræsentant for menneskene, jeg vil tage på mig at forme loven for hvad man burde gøre og efterleve den og jeg skal øve mig i at tåle og bære over med at de andre ikke gør det.
Således vil jeg fortsat mene, at vi skal modtage flygtninge, arbejde på at der ikke er grund til at flygte. Mene at Danmark ikke skal være i krig og slå ihjel. Måske bærer det en dag alligevel frugt.